Croeso i BywydCampws ym Mhrifysgol Abertawe

Neges oddi wrth BywydCampws

Bydd holl wasanaethau BywydCampws ar gau ar Ddydd Iau 6 Ebrill ar gyfer Y Pasg. Bydd ein gwasanaethau yn ail agor ar Ddydd Mercher 12 Ebrill. Os bydd angen i chi gysylltu â'r timau, gallwch wneud hynny drwy e-bost - bydd y timau yn ymateb cyn gynted ag y gallent.

Mewn achos argyfwng, gallwch gysylltu â gwasanaeth diogel y campws drwy ffonio 333 o ffôn fewnol, neu drwy ddefnyddio'r ap SafeZone. Tu allan i'r oriau gweithio, gallwch gysylltu â'r gwasanaeth diogel yn uniongyrchol drwy ffonio 01792 604271

___________________________________________________________________________________________________________________

Bydd derbynfa a gwasanaethau ffôn BywydCampws ar gau ar fore Ddydd Llun 3 Ebrill. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

___________________________________________________________________________________________________________________

Rydym yn deall bod angen i ni eich cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd er mwyn i chi allu mwynhau eich amser yn y Brifysgol i'r eithaf. 

Rydym yn cynnig gwasanaethau cyngor a chymorth diduedd am ddim i fyfyrwyr, heb feirniadu, mewn amgylchedd cartrefol, cyfeillgar a chyfrinachol. Dewch i'n gweld i gael cymorth arbenigol gan wasanaethau'r Gaplaniaeth, Cymunedol, Rhyngwladol, Ariannol, Cyfranogiad a Llesiant.

Cwrdd â'r Tîm

Team