Croeso i BywydCampws ym Mhrifysgol Abertawe

Rydym yn deall bod angen i ni eich cefnogi mewn amrywiaeth o ffyrdd er mwyn i chi allu mwynhau eich amser yn y Brifysgol i'r eithaf. 

Rydym yn cynnig gwasanaethau cyngor a chymorth diduedd am ddim i fyfyrwyr, heb feirniadu, mewn amgylchedd cartrefol, cyfeillgar a chyfrinachol. Dewch i'n gweld i gael cymorth arbenigol gan wasanaethau'r Gaplaniaeth, Cymunedol, Rhyngwladol, Ariannol, Cyfranogiad a Llesiant.

Sut i gysylltu â ni Ffydd, Cymunedol, Rhyngwladol, Ariannol, Cyfranogiad a Llesiant.

LLINELL YMHOLIADAU CYFFREDINOL BYWYDCAMPWS

Mae ein llinellau ar agor ar gyfer holl ymholiadau cyffredinol BywydCampws, yn ystod yr amserau canlynol:

Dydd Llun - Dydd Iau: 10:00y.b – 4:00y.h
Dydd Gwener: 10:00y.b – 12:00y.h

01792 602000

Mae gwasanaethau unigol BywydCampws yn parhau i ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i ddulliau cysylltu ar-lein, gan gynnwys e-bost a Sgwrs Fyw.

Digwyddiadau BywydCampws sydd i'w ddod

Fatsoma Image