Cymru

Cynhelir Grŵp Ieuenctid LGBT ar nos Iau rhwng 6pm ac 8pm yn YMCA Abertawe.

Dyma le diogel a chyfeillgar i bobl ifanc LGBT (hyd at 25 oed) ymlacio a gwneud ffrindiau newydd mewn amgylchedd cyfrinachol sydd heb ragfarn.

Gwiriwch y dudalen Facebook i wneud yn siŵr bod y grŵp yn cael ei gynnal, gan y gall fod yn rhaid iddo gau ar adegau.

Mae Llinell Gymorth LGBT Cymru’n darparu gwybodaeth a chyngor cyffredinol a chymorth cyfrinachol ar gyfer llawer o broblemau mewn bywyd ynghyd â’r problemau amrywiol y gall pobl LGBT, eu teuluoedd a’u ffrindiau eu cael.

Mae ei staff cymwys a’i gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n awyddus i’ch helpu gyda phroblemau LGBT ac nid oes rhaid i chi fod yn lesbiad, yn berson hoyw, yn ddeurywiol neu’n drawsrywiol+ i’w ffonio.

Sefydliadau Cenedlaethol

Dyma adnodd cymorth LGBT+ yn Brighton ond sydd ar gael i bawb yn y DU drwy e-bost, dros y ffôn a sgwrs sydyn (mae oriau agor yn berthnasol).

Cymorth i deuluoedd ac unigolion o ran plant a phobl ifanc sy’n drawsrywiol neu’n amrywio o ran eu rhywedd. Ar gael drwy e-bost a thros y ffôn.

Switchboard

Switchboard logo

Dyma adnodd cymorth LGBT+ yn Llundain ond sydd ar gael i bawb yn y DU drwy e-bost, dros y ffôn a sgwrs sydyn (mae oriau agor yn berthnasol).

Gwybodaeth a chymorth i gymunedau LGBT dros y ffôn (mae oriau agor yn berthnasol).