Polisïau a Gweithdrefnau GGS

Isod mae manylion o bolisïau a gweithdrefnau GGS sy'n berthnasol i ddarparu ein gwasanaethau wrth gefnogi staff a myfyrwyr.

Strategaeth ac Adroddiadau GGS

Ein Strategaeth Ddigidol

Polisïau, Gweithdrefnau a Rheoliadau GGS

Polisi Defnydd Derbyniol o Dechnoleg Ddigidol

Sylwch y bydd Polisïau, Gweithdrefnau, Adroddiadau a Rheoliadau ychwanegol yn cael eu positio ar ol iddo nhw gael eu cymeradwyo.