Data Mawr a Deallusrwydd Artiffisial o Safbwynt Defnyddwyr, MSc