Yn yr Ysgol Peirianneg Awyrofod, Sifil, Drydanol, Gyffredinol a Mecanyddol, rydym yn cyflogi staff ysbrydoledig sy’n arwain yn fyd-eang yn eu meysydd. Mae ein hacademyddion wedi gweithio gyda diwydiant ac wedi creu partneriaethau â chwmnïau a darparwyr addysg ledled y byd. Mae ein hymchwil yn cael effaith fyd-eang yn barhaus ac rydym yn parhau i wella ein dulliau addysgu er mwyn cynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr byd-eang llwyddiannus. 

Staff Yn Ôl Disgyblaeth Pwnc