Nod ein harlwy F.U.E.L. yw eich helpu i ffynnu. Mae pob saig F.U.E.L. wedi ei dadansoddi gan ein maethegwyr arbenigol i gadarnhau eu bod nhw’n bodloni safonau maetheg uchel.

Ein menter iechyd a llesiant

  • Wedi’i llunio ar sail 8 colofn
  • Seigiau F.U.E.L.
  • Addysg
  • Rhyngweithio

 

Seigiau F.U.E.L

Mae seigiau F.U.E.L. yn bodloni meini prawf penodol a luniwyd gan ein tîm maetheg, felly gallwn sicrhau bod pob saig yn bodloni safon faetheg uchel ac yn mynd gam ymhellach

Bydd gan bob cynnig bwyd (Liberty Grill, Hola Pollo ac ati) saig F.U.E.L. wedi’i hamlygu ar y fwydlen gan ddefnyddio stamp F.U.E.L. Bydd hyn yn cael ei gyfathrebu ar y bwydlenni brand wedi’u hargraffu a digidol ac yn cael eu hamlygu ar yr ap/caban drwy’r geiriad F.U.E.L. ac esboniad cryno ar y bwydlenni brand wedi’u hargraffu/ digidol o’r hyn y mae’r symbol yn ei olygu

Lawrlwythwch yr ap heddiw ac ewch i ddarganfod mwy am FUEL