Pêl-rwyd

A Swansea University netball player posing for a photo holding the ball.

Mae rhaglen chwaraeon perfformiad uchel y Brifysgol yn cynnwys grŵp dethol o chwaraeon. Mae gan bob un o'r rhain bennaeth ffrwd sy'n gweithio'n agos gyda'r hyfforddwyr i roi pob cyfle i'r athletwyr berfformio i’r safon uchaf. Mae ein chwaraeon perfformiad uchel hefyd yn elwa o wasanaethau gwyddor chwaraeon, cyngor ar ffordd o fyw ar gyfer athletwyr, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru.

Mae ein gwasanaethau'n cynnig cyfleoedd aruthrol i athletwyr gystadlu ar lefel elît ac mae ein partneriaethau â sefydliadau chwaraeon proffesiynol, megis Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, y Gweilch, y Sgarlets, Nofio Cymru a Thennis Bwrdd Cymru, yn darparu cymorth ychwanegol i alluogi athletwyr elît i gyrraedd safonau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae chwaraeon perfformiad uchel yn gallu manteisio ar gyfleusterau o safon fyd-eang, gan gynnwys y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, a'r Sied, ein canolfan cryfder a chyflyru elît.

Mae ein timau wedi cyflawni llwyddiant yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS), ac mae athletwyr unigol wedi bod yn fuddugol mewn cystadlaethau ar lefel brifysgol, genedlaethol a rhyngwladol. Mae llawer o'r clybiau hefyd yn cynnig cyfle i gystadlu yn system genedlaethol Cymru ar gyfer eu camp benodol.

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynllun Ysgoloriaethau Athletwyr Dawnus (TASS) i fyfyrwyr sy’n athletwyr dawnus iawn, gan gynnwys buddion ariannol gwerth hyd at £3,000 a phecyn cymorth a allai gynnwys hyfforddiant cryfder a chyflyru, ffisiotherapi, cymorth seicolegol a chyngor ar faeth y darperir pob un ohonynt gan ymarferwyr cymwysedig. Mae llawer o becynnau ysgoloriaeth ar gael.

Er bod Chwaraeon Abertawe'n cefnogi athletwyr gan eu hannog i ddatblygu ym mhob maes, rydym wedi dewis y chwaraeon perfformiad uchel uchod. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymaelodi â chlwb nad yw ar y rhestr uchod, edrychwch ar ein rhestr o glybiau chwaraeon myfyrwyr sy'n cynnwys dros 50 o glybiau gwahanol.