The lecture is a highlight for the University's program at the Eisteddfod

Yr Athro Gwynedd Parry yn traddodi Darlith Goffa Hywel Teifi yn 2019

Swansea University annual lecture at the National Eisteddfod of Wales

An annual memorial lecture was launched by Swansea University to commemorate the late Professor Hywel Teifi Edwards at the Babell Lên (Literature Pavillion) at the Ebbw Vale National Eisteddfod 2010. That lecture was delivered by the Welsh historian, Professor Geraint H Jenkins, talking about the history of the 'Gorsedd y Beirdd' (Gorsedd of the Bards).

The annual lecture has become a highlight for Swansea University's program at the Eisteddfod. Academi Hywel Teifi is responsible for organising, coordinating and promoting the lecture in the Babell Lên.

2023: Cynnau ‘Cannwyll y Byd’?: Lewis Morris a Datblygiad Diwylliant Print yng Nghymru (Lighting the ‘World’s Candle’? Lewis Morris and the development of print culture in Wales), Dr Eryn White
2022: "Ewyllys Unol Merched yn erbyn Rhyfel", Apel Merched Cymru at Ferched America 1923-24, Catrin Stevens
2021: postponed
2020: postponed
2019: 'Helbulon Cyfreithiol Beirdd a Llenorion Dyffryn Conwy' (The Legal Struggle of Conwy Valley Poets and Writers), Professor Gwynedd Parry
2018:'Carwriaeth Mym a Cnon yng Nghaerdydd' (Mym and Cnon Love in Cardiff), Professor Derec Llwyd Morgan
2017: 'Chwilio am Dir Newydd: Gwrthsafiad yn Oes Hiliaeth a Ffasgaeth' (Searching for New Land: Resistance in the Age of Racism and Fascism), Dr Simon Brooks
2016: 'O Flaenau Gwent i Abertawe; Dr Thomas Rees (1815-1885) ac argyfwng Cymru Oes Fictoria' (From Blaenau Gwent to Swansea; Dr Thomas Rees (1815-1885) and the Victorian Wales crisis), Professor Prys Morgan
2015:'Awdlau Eisteddfodol 1858-2014: Pa un oedd yr orau? Pa un oedd y waelaf?' (Eisteddfod Authors 1858-2014: Which was the best? Which was the sickest?), Professor Peredur Lynch
2014:'Ffwrneisiau Awen Gwenallt' (Awen Gwenallt Furnaces), Professor Christine James
2013: '"Gobaith fo'n Meistr: rhoed Amser inni'n was"; Waldo Williams, y Cymro cyfan' ('Hope is our Master: give us time as a servant"; Waldo Williams, the whole Welshman), Professor Mererid Hopwood
2012:'Cythraul y Canu yn Oes Aur y Corau Mawr' (Devil in Singing in the Golden Age of the Great Choirs), Professor Gareth Williams
2011: 'Colli Hywel Teifi - Ymadawiad Arthur' (Losing Hywel Teifi - Arthur's Exit), Professor M. Wynn Thomas
2010: 'Teyrnfradwriaeth, Gorsedd y Beirdd, a thipyn o fisdimanars' (Terror, the Gorsedd of the Bards, and a bit of misdimanars), Professor Geraint H Jenkins