Llyfrgell Y Glowyr De Cymru

Ffon: 01792 518603 Ebost: miners@abertawe.ac.uk

Y tu allan i Lyfrgell Glowyr De Cymru, gynt yn hyfforddwr Ystâd Hendrefoilan
logo

DIWEDDARIAD PWYSIG

MYNEDIAD I LYFRGELL GLOWYR DE CYMRU

Sylwer: Oherwydd gwaith adeiladu, nid oes mynediad i gerddwyr na cheir i Lyfrgell Glowyr De Cymru o Ffordd Gŵyr ar hyn o bryd. Felly, a wnewch chi ymweld â’r Llyfrgell drwy’r fynedfa oddi ar Heol Hendrefoelan. Dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir i chi yn y ddolen hon o Google Maps: https://goo.gl/maps/sR9eupmpvpbLqFek6 

Y côd post ar gyfer SATNAV yw: SA2 7NB.

Os ydych chi’n teithio ar y bws, gwiriwch yr amserlen yma: https://www.firstbus.co.uk/south-west-wales/plan-journey/timetables. Tycoch yw’r man gollwng agosaf. Bydd angen i chi gerdded ar hyd Heol Hendrefoelan i gyrraedd y Llyfrgell. Cofiwch nad oes palmant am y 300 llath olaf, a bod yr heol yn gul.

PENODI YMCHWILORIAU AGOR 

Dydd Llun i Ddydd Gwener   10yb - 12.30yp a 1.30yp - 4yp

I archebu, e-bostiwch: miners@swansea.ac.uk

Neu, ffôn: 01792 518603

Dydd Llun i Dydd Gwener   9.30yb - 4.45yp