Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd i'r campws ar gyfer ein Diwrnodau Agored lle byddwch yn gallu cwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Cynhelir ein digwyddiadau nesaf ar y campws ar 29 Hydref a 19 Tachwedd. Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod pryd bydd modd cadw lle ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf

Diwrnod Agored Gyrfaoedd y GIG

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd i ymweld â'n campws Parc Singleton ar gyfer ein Diwrnod Agored Gyrfaoedd y GIG ar ddydd Sadwrn, 10fed o Fedi. Byddwch yn gallu dod o hyd i fwy am ein hystod o raglenni a Ariennir gan y GIG, yn ogystal â manylion am ein graddau israddedig Llwybrau at Feddygaeth. Cewch hefyd gyfle i gwrdd â'ch darlithwyr, sgwrsio â myfyrwyr presennol, mynd o amgylch y cyfleusterau ac archwilio Abertawe.

Archebwch eich lle
Ymarfer yr Adran Llawdriniaeth

100% dywedodd y byddent yn argymell y diwrnod agored rhithiol i ffrind

96% graddiodd diwrnod agored rhithiwr 4 neu'n uwch

Ar y diwrnod:

Sgwrsiwch â darlithwyr

Sesiwn holi ac ateb fyw â'n myfyrwyr

Trafodwch eich llety

;">