Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i grwydro'n campysau hardd, gallwch gwrdd â staff academaidd a chael blas ar fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein rhaglen Diwrnod Agored hyblyg a chyffrous yn rhoi digon o gyfle i chi weld ein cyfleusterau addysgu, dewisiadau llety, cyfleusterau chwaraeon a'r ystod o wasanaethau cefnogi myfyrwyr. Mae hefyd modd i chi gael cymorth ac arweiniad ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Ydych chi eisiau holi am fywyd myfyrwyr? Siaradwch gydag un o'n llysgenhadon myfyrwyr a fydd o gwmpas drwy gydol y dydd i ateb eich holl gwestiynau. Holwch ni hefyd am fywyd myfyriwr Cymraeg ar y campws ac am y gefnogaeth a'r clybiau a chymdeithasau Cymraeg sydd ar gael i chi.  

Archebwch Ddiwrnod Agored

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar ein Diwrnod Agored lle gallwch gwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Dydd Sadwrn 17eg Chwefror a dydd Sadwrn 23ain Mawrth yw ein diwrnodau agored nesaf.

Cadwch le ar 17 Chwefror

Cadwch le ar 15 Mawrth
Llysgennad myfyrwyr yn dal arwydd 'Yma i Helpu'

Ddiwrnodau Agored 2024

Dyddiadau ein digwyddiadau nesaf ar y campws yw:

  • Dydd Sadwrn yr 15fed Mehefin

Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod pryd bydd modd cadw lle ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf
Llun o Gampws Parc Singleton

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein ffrwd cyfryngau cymdeithasol