Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i grwydro'n campysau hardd, gallwch gwrdd â staff academaidd a chael blas ar fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein rhaglen Diwrnod Agored hyblyg a chyffrous yn rhoi digon o gyfle i chi weld ein cyfleusterau addysgu, dewisiadau llety, cyfleusterau chwaraeon a'r ystod o wasanaethau cefnogi myfyrwyr. Mae hefyd modd i chi gael cymorth ac arweiniad ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Ydych chi eisiau holi am fywyd myfyrwyr? Siaradwch gydag un o'n llysgenhadon myfyrwyr a fydd o gwmpas drwy gydol y dydd i ateb eich holl gwestiynau. Holwch ni hefyd am fywyd myfyriwr Cymraeg ar y campws ac am y gefnogaeth a'r clybiau a chymdeithasau Cymraeg sydd ar gael i chi.

Darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin Diwrnodau Agored i gael gwybod popeth am ein diwrnodau agored.

Myfyrwyr nyrsio ar hyfforddiant meddyginiaeth

Cwrs Agored Nyrsio efelychiad

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bawb sydd â diddordeb mewn Nyrsio ag I gynnwys ymgeiswyr a deiliaid cynigion cyfredol.

Archebwch eich lle nawr

Diwrnodau Agored

20/04/2024

10:00 - 16:30 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Digwyddiadau Yn Y Dyfodol

Ar ôl dyddiadau Gwanwyn 2024, ein digwyddiad nesfa ar y campws fydd:

  • Dydd Sadwrn yr 15fed Mehefin

Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod pryd bydd modd cadw lle ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf
Llun o Gampws Parc Singleton

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein ffrwd cyfryngau cymdeithasol