Diwrnodau Agored ar Gampws

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd i'r campws ar gyfer ein Diwrnodau Agored yn yr Hydref lle byddwch yn gallu cwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Edrychwch ar ein Rhaglen Diwrnod Agored nawr, a darganfod yr amrywiaeth o sesiynau a sgyrsiau sy'n digwydd drwy'r dydd.

Ar y diwrnod:

Sgwrsiwch â darlithwyr

Sesiwn holi ac ateb fyw â'n myfyrwyr

Trafodwch eich llety

2023 Diwrnodau Agored

Cynhelir ein digwyddiadau nesaf ar y campws ar dydd Sadwrn 25 Chwefror a dydd Sadwrn 25 Mawrth. Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod pryd bydd modd cadw lle ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf
Llun o Gampws Parc Singleton