Croeso i Academi Hywel Teifi

Mae Academi Hywel Teifi yn sefydliad arbennig iawn a sefydlwyd gan Brifysgol Abertawe yn 2010 er cof am gyn-Athro Cymraeg y brifysgol ac un o fawrion y genedl, Yr Athro Hywel Teifi Edwards. 

Y mae tair elfen i waith Academi Hywel Teifi - mae’n ganolfan ragoriaeth ar gyfer astudio’r iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth, mae’n hybu addysg ac ymchwil cyfrwng Cymraeg ar draws y pynciau a gaiff eu dysgu yn y Brifysgol ac mae’n gweithio i sicrhau lle amlycach i’r iaith ym mhob agwedd o fywyd y brifysgol a rhanbarth de-orllewin Cymru. 

Dysgwch fwy amdanom ni.

Y mae Academi Hywel Teifi yn gartref i;  

Mae gwaith yr Academi wedi'i rannu'n dair thema - Dysgu, Datblygu a Dathlu. Cliciwch ar yr opsiynau isod i ddysgu mwy.

Dysgu

Darganfyddwch fwy am gyrsiau Israddedig ac Ôl-raddedig sydd â darpariaeth Gymraeg, Cangen Prifysgol Abertawe o'r Cymraeg Cenedlaethol Cenedlaethol a'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg.

Datblygu

Darganfyddwch fwy am ystod o weithgareddau diwylliannol a chelfyddydol Academi Hywel Teifi, yn ogystal â chyrsiau dysgu gydol oes yn y gymuned a chyfres reolaidd o ddarlithoedd a seminarau cyhoeddus. Hefyd dysgwch am ein prosiectau arloesol er budd y Gymraeg.

Dathlu

Mae Academi Hywel Teifi yn sefydliad arbennig iawn a sefydlwyd gan Brifysgol Abertawe yn 2010 er cof am gyn-Athro Cymraeg y brifysgol ac un o fawrion y genedl, Yr Athro Hywel Teifi Edwards. Mae Academi Hywel Teifi yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau diwylliannol i gyfoethogi diwylliant Cymru a'r iaith Gymraeg gan drefnu presenoldeb cyfrwng Cymraeg y Brifysgol mewn digwyddiadau cenedlaethol.