Pobol yn eistedd o amgylch bwrdd tra bo dyn yn siarad mewn cyfarfod

Datblygu eich gweithlu neu symud eich gyrfa ymlaen gyda ni

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Datblygiad Proffesiynol, wedi'u hachredu neu heb eu hachredu, a gynlluniwyd i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth mae eu hangen arnoch i gyflawni'ch nodau busnes.

Rydym yn cynnig rhaglenni sefydledig a rhai y gellir eu datblygu i ddiwallu anghenion eich busnes, wedi'u darparu gan arbenigwyr yn eu meysydd a'u hategu gan ragoriaeth ymchwil ac addysgu o safon fyd-eang. Mae ein cyrsiau'n hyblyg hefyd a gellir eu cynnig ar sail astudio rhan-amser neu ddysgu yn y gweithle.

Cyrsiau yn ôl maes pwnc

Cyrsiau yn ôl math

Prentisiaethau Gradd

Dau berson yn gweithio gyda'i gilydd mewn llyfrgell

Chwilio am gwrs sy'n diwallu eich anghenion?

Os ydych yn chwilio am rywbeth sy’n bodloni gofynion unigol eich sefydliad rydym yn fwy na hapus i weithio gyda chi i lunio rhaglen benodol i chi. Cysylltwch â ni

 

Darparwyr Cyrsiau Cysylltiedig