Gallwch ennyn diddordeb, cyffro a thynnu sylw at eich brand drwy gyfleusterau, ysgoloriaethau, clybiau a chyfleoedd noddi Varsity Cymru. Byddwch yn rhan o daith chwaraeon canmlwyddiant Prifysgol Abertawe.

Ar gyfer cyfleoedd noddi gyda’r Brifysgol nad ydynt yn gysylltiedig â chwaraeon, cliciwch y botwm isod.

EIN PARTNERIAID CHWARAEON