Eleni yn Varsity Cymru y bu cyffro mawr amdano, aeth Abertawe a Chaerdydd i'r gad ym Mharc yr Arfau, Caerdydd. Caerdydd oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth ddwys, gan ennill tlws Tarian Varsity mawr ei bri ac ennill y dydd yng ngemau rygbi’r dynion a'r menywod eleni. Er nad dyna'r canlyniad roeddem ni'n gobeithio amdano, gwnaeth ein staff a'n cyn-fyfyrwyr fwynhau parti gwylio gwych yn Founders & Co yn Abertawe, gyda cherddoriaeth gan arwyr lleol The Mudskippers!

Varsity Cymru yw'r ail ddigwyddiad Varsity mwyaf yn y DU, ar ôl digwyddiadau Rhydychen a Chaergrawnt. Gŵyl chwaraeon yw Varsity Cymru a chynhelir 48 o gemau calendr ar draws amrywiaeth o chwaraeon yn ystod y twrnamaint, wrth i'r cyfranogwyr gystadlu am Darian Varsity Cymru. 

Y nifer swyddogol a aeth i’r diwrnod o gampau yn 2022 oedd 8,000 o fyfyrwyr gyda miloedd yn gwylio gemau rygbi'r dynion a'r menywod yn Stadiwm Liberty, Abertawe. Yn Abertawe, cynhaliwyd y chwaraeon amrywiol ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe a daeth y digwyddiad i ben gyda gemau rygbi'r dynion a’r menywod yn cael eu cynnal yn Stadiwm Liberty.

Gŵyl chwaraeon yw Varsity Cymru a chynhelir 48 o gemau calendr ar draws amrywiaeth o chwaraeon yn ystod y twrnamaint, wrth i'r cyfranogwyr gystadlu am Darian Varsity Cymru. Pan ddaw'r digwyddiad i Abertawe, cynhelir y chwaraeon amrywiol ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol y Prifysgolion ac uchafbwynt y digwyddiad fydd cynnal gemau rygbi timau'r dynion a'r menywod yn Stadiwm Liberty.

Cipolwg ar y gorffennol

Chwaraewyd Gêm Sefydlu Gêm Varsity Cymru ym 1997 ym mhrifddinas Cymru, yng nghartref Clwb Rygbi Caerdydd, sef Parc yr Arfau, Caerdydd. Chwaraeodd timau'r ddwy brif Brifysgol yng Nghymru yn y gêm, sef Caerdydd ac Abertawe, a mabwysiadwyd y model "Varsity" hynod lwyddiannus, gan roi'r holl elw i Oxfam.

Yn y blynyddoedd cynnar, chwaraewyd gêm Varsity Cymru bob yn ail flwyddyn ym Mharc yr Arfau yng Nghaerdydd ac ym Mharc San Helen, sef cartref Clwb Rygbi Abertawe. Yn hanesyddol, mae Prifysgol Abertawe wedi magu enw da am berfformio yn nigwyddiadau Varsity Cymru a, hyd heddiw, mae ei thimau wedi ennill 13 o gemau Varsity.

Mae Prifysgol Abertawe wedi gallu dewis ystod eang o chwaraewyr hynod ddawnus yn gyson, megis y Cymry, Alun Wynn Jones, Ritchie Pugh a Dwayne Peel. Yn 2007, roedd gan Abertawe 11 o chwaraewyr rhyngwladol FIRA yn y tîm o oedrannau amrywiol, gan ennill y gêm ym Mharc yr Arfau yng Nghaerdydd.

 

Lluniau o varsity Cymru 2019

Varsity 2019

CYFLEOEDD NODDI

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i noddi Varsity Cymru, cliciwch yma.