Llogwch ein cyfleusterau a'n cyfarpar

O gyfleusterau a chyfarpar ymchwil o'r radd flaenaf i'ch cefnogi i ddatblygu cynhyrchion, systemau a gwasanaethau newydd, i leoliadau i gynnal digwyddiadau a chynadleddau, mae gennym adnoddau ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae i ddiwallu'ch anghenion.

LLOGI SWYDDFEYDD MASNACHOL

Nid ydym yn llogi lle ar y campws fel gweithgarwch masnachol safonol ar hyn o bryd. Am brosiectau sydd wedi'u cysylltu'n agos â'n gweithgareddau ymchwil ac arloesi, efallai y byddwn yn gallu cynnig mannau arbenigol, felly os oes diddordeb gennych mewn cydweithio, cysylltwch â ni.