Sesiwn Holi ac Ateb am Fywyd Myfyriwr Ôl-raddedig

Dydd Sadwrn 3 Mehefin 2023 - 10:30-11:15 (GMT)

Mae'r broses i gofrestru ar gyfer y sesiwn Holi ac Ateb am Fywyd Myfyrwyr Ôl-raddedig bellach ar agor. Mae'r sesiwn hon yn para am 45 munud gan ddechrau am 10.30am (BST).

Sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig yn Abertawe? Cewch chi atebion gan ein myfyrwyr gradd Meistr a PhD presennol a fydd yn ateb eich cwestiynau’n fyw.

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

*Oherwydd bod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael yn y Sesiwn Wybodaeth, argymhellwn eich bod chi’n cadw eich lle cyn gynted â phosib. 

Cofrestrwch nawr