Unedau Academi Hywel Teifi

Mae’r cyfuniad o arbenigeddau sydd wedi’u dwyn ynghyd o fewn Academi Hywel Teifi yn ein galluogi i gyflawni gwaith ar draws rhaglen eang. O ganlyniad i’r cyfuniad hwn o unedau, mae modd i’r Academi weithredu’n chwim ac effeithlon wrth ymateb i unrhyw gyfleoedd newydd neu newidiadau mewn hinsawdd neu flaenoriaethau gwleidyddol.

Mae'r Academi yn gartref i'r unedau isod;