Camillo Melotti Caccia

Camillo Melotti Caccia

Gwlad:
Eidal
Cwrs:
LLM Cyfraith Forwrol Ryngwladol

Pan benderfynais astudio Cyfraith Forol ar lefel ôl-raddedig, y cwestiwn cyntaf oedd pa Brifysgol y dylwn wneud cais iddi.

Awgrymodd y partneriaid mewn cwmni cyfraith forol pwysig yn yr Eidal y dylwn chwilio am Brifysgol arloesol ac uchelgeisiol â staff academaidd o ansawdd uchel. Abertawe oedd fy newis buddugol. Treuliais flwyddyn heriol ac ymestynnol yno, ond, yn y pen draw, roedd y budd yn fwy na’r disgwyl.