Emily Nar

Emily Nar

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
BEng Peirianneg Awyrofod

Dewisais i astudio dramor achos roeddwn i am gael profiad o astudio mewn amgylchedd gwahanol, ac o fyw mewn diwylliant gwahanol.

Roedd hi'n hawdd cwrdd â phobl newydd yn A&M Tecsas achos roedd pawb mor gyfeillgar.

Y peth gorau am y rhaglen gyfnewid oedd yr holl bethau newydd ddysgais i, yn academaidd ac yn gymdeithasol. Roedd y profiad yn bendant yn un i edrych yn ôl arno ac ymfalchïo ynddo.

Gwnaeth y profiad fy newid fel person heb os: mae wedi gwneud i mi fod yn fwy annibynnol, dysgodd i mi fod yn fwy gwydn a dwi'n fwy aeddfed ac yn fwy ymwybodol mewn sefyllfaoedd newydd o ganlyniad.