Filippos Alexandrakis

Filippos Alexandrakis

Gwlad:
Gwlad Groeg
Cwrs:
LLM Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol

Ystyrir bod ysgol y gyfraith Prifysgol Abertawe yn yr haen uchaf ar gyfer cyfraith forwrol.

Mae ei hacademyddion nodedig, ei chysylltiadau cryf â'r diwydiant llongau a'r amrywiaeth eang o bynciau mae’n eu cynnig i'r myfyrwyr yn golygu mai dyma’r dewis gorau i rywun sydd am gael gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o gyfraith forwrol. Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yma gan yr athrawon o safon uchel ac rwy'n falch o'r dewis a wnes i!