Huan Yi Yap

Huan Yi Yap

Gwlad:
Malaysia
Cwrs:
BSc Swoleg

Mae gennyf ddiddordeb mewn anifeiliaid ers pan oeddwn yn ifanc ac felly penderfynais ddilyn fy astudiaethau mewn pwnc cysylltiedig. Ar fy nghwrs, sŵoleg, nid yn unig mae'n rhaid i fi ddysgu am anifeiliaid, ond mae'n rhaid i fi hefyd fod yn hollgynhwysfawr a gwybod am blanhigion, ecoleg, a chemeg.

Un o fy hoff bethau am Abertawe yw pobl Abertawe. Mae'r bobl rydw i wedi cyfarfod â nhw yn garedig ac yn gyfeillgar ac nid yw hyn yn berthnasol i staff y brifysgol yn unig. Mae pobl oddi ar y campws hefyd yn barod i helpu gyda phethau dibwys. Cefais brofiad gyda gwraig yn helpu i bigo grawnwin mwy ffres sy'n cael ei ystyried yn rhyfedd i mi, ond mae'n gynnes pan fyddwch yn meddwl yn ôl i'r funud.

Heblaw hynny, y cyfleuster yn y brifysgol yw un o fy hoff bethau. Mae gan y brifysgol ganolfan brofi COVID-19 yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin ar y campws sy'n ddefnyddiol i fyfyrwyr teithiol.

Y peth olaf yw'r gwasanaeth a ddarperir gan y brifysgol. Fel myfyriwr rhyngwladol, mae yna dipyn o bethau i'w datrys pan gyrhaeddwn Abertawe megis y BRP a cherdyn myfyriwr. Roedd y staff yn barod iawn i helpu ac wedi fy helpu i roi trefn ar y manylion pwysig hyn yn gyflym.

Dysgu Mwy