Morayo Olayiwade Kudehinbu

Morayo Olayiwade Kudehinbu

Gwlad:
Nigeria
Cwrs:
MSc Rheoli (Menter ac Arloesi)

Dewisais astudio ym Mhrifysgol Abertawe oherwydd graddau uchel yr ysgol o ran rhagoriaeth addysgu academaidd a'i chymuned amlddiwylliannol gyfeillgar. Yn ogystal, mae Abertawe yn ddinas hardd gyda golygfeydd a phobl anhygoel, amgylchedd croesawgar iawn i ffynnu.

Ar hyn o bryd rwy'n astudio Rheolaeth mewn Menter ac Arloesi. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar feddwl beirniadol mewn entrepreneuriaeth, rheoli arloesedd, strategaeth busnes a sylfeini prosiect. Mae cysyniad y cwrs yn bwysig i lywio marchnadoedd economaidd heddiw.

Rwy'n mwynhau'r seminarau ar-lein rhyngweithiol a gynhelir bob yn ail wythnos lle gallaf rannu fy syniadau, cwestiynau a phryderon yn uniongyrchol gyda fy narlithwyr trwy gyfarfod zoom. Mae wedi helpu i roi hwb i fy hyder oherwydd mae’r darlithwyr bob amser yn barod i roi unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch ar y cwrs.

Fy hoff bethau am Abertawe yw’r golygfeydd syfrdanol o’r traeth, y gymuned gyfeillgar/heddychlon. Edrychaf ymlaen at y digwyddiadau ar y campws a'r bwydydd anhygoel.

Fel myfyriwr rhyngwladol, gall adleoli i wlad newydd fod yn brofiad ysgubol. Nid oedd hyn yn wir pan symudais i Abertawe. Fe wnaeth yr adran myfyrwyr rhyngwladol fy helpu i integreiddio i'r system heb broblemau. Maen nhw'n dîm anhygoel.

Mae Prifysgol Abertawe yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i fod yn llwyddiannus yn eich rhaglen; mae ei chymuned amlddiwylliannol nodedig bob amser ar gael i roi pob cymorth angenrheidiol. Mae ansawdd bywyd yn rhyfeddol ar y campws ac oddi arno; mae'r golygfeydd ac awyrgylch y ddinas yn ysblennydd. Bydd unrhyw un wrth eu bodd yma!