Nataliya Makukha

Nataliya Makukha

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
MSc Astudiaethau Cydymaith Meddygol

Beth yw eich 3 hoff beth am Abertawe?
- Traeth da
- Cyfleusterau da
- Cymuned gymorth

Pam dewisoch chi astudio eich gradd yn Abertawe?
Mae'r Ysgol Feddygaeth yn Abertawe yn un o'r Ysgolion Meddygaeth gorau yn y DU ac mae ganddi safleoedd da iawn mewn tablau cynghrair.

Beth yw eich hoff beth am eich cwrs?
Mae'r staff yn gefnogol iawn ac yn dda wrth addysgu.

Beth rydych chi’n bwriadu/gobeithio ei wneud ar ôl i chi raddio?
Gweithio fel Cydymaith Meddygol yn y GIG.

A fyddech yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?
Byddwn, mae gan Brifysgol Abertawe gampws hardd iawn a chyfleusterau da.

Ydych chi wedi cael swydd ran-amser yn ystod eich gradd?
Mae hi wedi bod yn hawdd iawn gweithio'n rhan-amser drwy gydol y cwrs. Mae ystod eang o swyddi ar gael yn Abertawe.