Rachelle Cambell

Rachelle Cambell

Gwlad:
Jamaica
Cwrs:
LLM Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol

Pam Abertawe? Rhaglen o safon uchel, sydd wedi ennill gwobrau ac sy'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol, gyda lefel uchel o gyn-fyfyrwyr yn cael hyd i swyddi, a darlithwyr ag enw da sy'n arweinwyr yn eu meysydd.

Ond yn bennaf oll... y lleoliad. Mae Prifysgol Abertawe wedi'i lleoli rhwng y traeth a'r parciau. Fel rhywun sy'n caru natur, mae cael fy amgylchynu gan dawelwch byd natur yn rhoi tawelwch meddwl i mi wrth reoli'r llwyth gwaith er mwyn sicrhau llwyddiant yn fy rhaglen.