Shruthi Sampath Kumar

Shruthi Sampath Kumar

Gwlad:
India
Cwrs:
LLM Cyfraith Forwrol Ryngwladol

Mae Prifysgol Abertawe yn sefydliad enwog gyda safonau Academaidd gwych. Pan oeddwn i am ddilyn fy ngradd Meistr mewn Cyfraith Forol, roedd Prifysgol Abertawe yn cael ei hystyried fel y sefydliad gorau yn y byd yn y rhan fwyaf o'r gwefannau sgorio. Hefyd, mae'n un o'r ychydig sefydliadau yn y DU lle mae'r modiwlau'n cael eu haddysgu'n bersonol yn hytrach na darlithoedd wedi'u recordio'n unig. 

 Natur dawel Abertawe a'r tywydd pleserus oedd y rhesymau eraill y penderfynais astudio yn Abertawe. 

Mae'r modiwlau'n cael eu dysgu mewn manylder ac wyneb yn wyneb gan y darlithwyr. Mae'r cwrs cyfreithiol a'r adran wedi'u trefnu'n systematig ac mae'n cynnwys pob agwedd ar y cwrs yn fanwl. Mae'r darlithwyr a'r adran yn gwneud ymdrechion ychwanegol i sicrhau bod y myfyrwyr yn iawn ac yn deall hanfodion y pwnc.

Mae gan adran y gyfraith y darlithwyr mwyaf gwybodus y gallai rhywun ofyn amdanyn nhw. Maen nhw'n ddyfeisgar iawn. Mae'r darlithwyr bob amser ar gael i helpu myfyrwyr ac rydyn ni'n cael atebion prydlon i negeseuon e-bost hefyd. Mae'r system mentoriaid academaidd a'r system adborth wedi helpu myfyrwyr fel fi i ymdopi ag academyddion.

Mae'r cwrs yn hyblyg o fewn ei derfynau rhesymol. Fy hoff fodiwlau yw Cludo Nwyddau ar y Môr, ar y Tir ac yn yr Awyr gan ei fod yn sail i gyfraith Forol. Mae fy Athro Mr Simon Baughen yn awdur byd-enwog ac mae ei ddosbarthiadau'n eithriadol o graff.

Cefais fy ethol yn gynrychiolydd pwnc ac yn Gynrychiolydd UCM y DU. Mae'r rhain wedi rhoi sgiliau arweinyddiaeth i mi. Diolch i'r sesiynau seminar dw i bellach yn gweithio'n well fel rhan o dîm. Mae fy nghyfathrebu wedi gwella'n sylweddol. Mae'r modiwl cyflogadwyedd wedi bod yn ddefnyddiol i raddau helaeth yn enwedig wrth ysgrifennu fy CV neu lythyrau sy’n mynd gyda’r CV ac o ran ehangu fy ngwybodaeth ymarferol yn y maes. Dw i hefyd yn rhan o Gymdeithas y Gyfraith.

Fy hoff bethau am fy nghwrs yw:

 

  • Cwmpas y modiwlau
  • Athrawon Gwybodus
  • Llyfrgell yn llawn adnoddau

Fy hoff bethau am Abertawe yw:

 

  • Natur a thawelwch y ddinas
  • Costau byw isel
  • Y traethau a'r llefydd eraill hardd fel y Mwmbwls, Rhosili, Bae y Tri Chlogwyn etc

Mae Prifysgol Abertawe yn uchel ei pharch ymhlith Gweithwyr Proffesiynol ac mae cael astudio yma yn fraint. Mae'r ardal yn brydferth ac yn dawel ac yn creu awyrgylch perffaith ar gyfer astudio.