Sidharth Damodar

Sidharth Damodar

Gwlad:
Botswana
Cwrs:
BA Y Cyfryngau a Chyfathrebu

Yr her fwyaf wynebais i pan yn ymuno â Phrifysgol Abertawe oedd byw ar gyfandir gwbl wahanol a symud yn bell oddi wrth fy nheulu. Er hynny, ers i fi symud yma, dwi wedi teimlo'n gysurus iawn ac yn hapus.

Mae'r ddinas yn un glos ac mae'r gymuned wedi fy nghroesawu, gan wneud i fi deimlo mor gartrefol a phosibl. Mae bod yn rhan o amgylchedd prifysgol sydd mor gefnogol a gwych wedi ychwanegu at fy mhrofiad ac wedi gwneud yr holl broses mor esmwyth â phosibl. Rydw i bellach yn teimlo fel fy mod wedi ymdrwytho fy hunan yn llwyr i'r cwrs, y brifysgol, a'r ddinas. Rwy'n hollol hapus a bodlon, a rydw i'n credu bod dewis Prifysgol Abertawe wedi rhoi i fi un o'r cyfleoedd gorau o fy mywyd.