Susan Mary Sunny

Susan Mary Sunny

Gwlad:
India
Cwrs:
MSc Rheoli (Rheoli Rhyngwladol)

Ar hyn o bryd rwy'n astudio am fy ngradd ôl-raddedig yn Abertawe o'r Ysgol Reolaeth. Fy mhwnc arbenigedd yw Rheolaeth Busnes Rhyngwladol. Er fy mod yn beiriannydd meddalwedd, mae gen i brofiad o weithio fel Dadansoddwr Data i Gwmni Amlwladol. Yn fy amser yno, sylweddolais fy mod yn mwynhau deall y strategaethau busnes a fabwysiadwyd gan ein cleientiaid amrywiol a phwysigrwydd rheolaeth yn y byd corfforaethol yn fawr.

Fel darpar Ddadansoddwraig Busnes, roedd rhaglen Abertawe i’w gweld y lle perffaith i gynnig y gwasanaethau gorau i fyfyrwyr domestig a rhyngwladol. Rwy'n mwynhau cydweithio gyda fy nghyd-fyfyrwyr ar yr aseiniadau a mynychu sesiynau datrys amheuaeth gyda fy narlithwyr.

Mae'r recordiadau a'r rhestrau darllen a ddarparwyd wedi bod yn hynod ddefnyddiol. Mae cynllun y cwrs yn ein helpu i ddeall y modiwlau trwy enghreifftiau ymarferol ac ymchwil.

Mae Abertawe yn ddinas hardd yng Nghymru. Fodd bynnag, dyma ychydig o resymau a ddylanwadodd arnaf yn bersonol i ddod i'r lle hwn.

Abertawe yw'r opsiwn mwyaf economaidd ymarferol i fyfyriwr tramor fel fi. Mae mwy o swyddi rhan-amser ar gael ac mae costau byw gryn dipyn yn llai o gymharu â lleoedd eraill yn y DU.

Mae Abertawe'n gyrchfan berffaith i gael amser i chi'ch hun. Gall academyddion fod yn rhwystredig ar adegau, ac mae cael traeth i fynd a dadflino yn bendant yn helpu i gynnal eich pwyll ac yn darparu'r adfywiad y mae mawr ei angen.

Mae'n gyfuniad perffaith o ddinas gynlluniedig sydd wedi llwyddo i warchod natur. Mae ganddo'r holl amwynderau, siopau, theatrau, gerddi a mannau hamdden. Mae'r lle'n llawn faniau bwyd a bwytai ac mae'r bobl yn hynod o gynnes a dymunol.

Gwyliwch beth sydd gan Susan i ddweud am fyw yn Abertawe.