Mae Gwasanaethau TG wedi lansio Desg Wasanaeth TG newydd ar gyfer yr holl staff a myfyrwr. 

Mae'r holl broblemau a cheisiadau sy'n gysylltiedig â TG nawr i'w cipio a'u datrys o fewn y system newydd. 

Pam mae Desg Wasanaeth newydd?

Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi nodi bod angen i ni ganolbwyntio ar dri peth allweddol i wella'r gwasanaeth TG rydym wedi'i ddarparu i chi yn y gorffennol.

Ein Proses 

Bydd y llif gwaith hwn yn ymgorffori arferion ITIL (rheoli gwasanaethau safonol), gan weithredu a hyfforddi pobl yn y prosesau cysylltiedig i sicrhau bod yr adran gyfan yn gweithio'n gyson. 

Ein Platfform 

Bydd y llif gwaith hwn yn gweithredu Llwyfan Rheoli Gwasanaeth newydd i gymryd lle Ivanti LANDesk ar gyfer cipio galwadau sy'n gysylltiedig â TG.

Ein pobl 

Bydd y llif gwaith hwn yn edrych ar strwythur y tîm, cyfrifoldeb, a boddhad rolau o fewn yr adran.

Sut bydd hynny’n effeithio arna i?

Ni fydd y llyfrgelloedd bellach yn bwynt cyswllt/ymweld â Gwasanaethau TG i staff a myfyrwyr. Bydd gennym ddesg yn Nhŷ Fulton a hefyd presenoldeb ar Gampws y Bae.

Nid y llyfrgelloedd yw'r pwynt cyswllt/ymweld bellach ar gyfer Gwasanaethau TG i staff a myfyrwyr.  Byddwch yn gallu ymweld â ni wrth ein desg galw heibio yn Nerbynfa Tŷ Fulton a bydd gennym bresenoldeb ar Gampws y Bae cyn bo hir.

Mae'r manylion cyswllt newydd wedi newid - mae'r manylion cyswllt yn isod.

Wrth i ni newid ein gwasanaeth, efallai y byddwn ni'n profi rhywfaint o oedi. Mae ein staff yn gwneud popeth posibl i sicrhau gwasanaeth llyfn yn ystod y cyfnod hwn.