Croeso i'r Adran Addysg ac Astudiaethau Plentyndod

Rydym yn gartref i ymchwilwyr ac addysgu arloesol a phrofiad a chymorth rhagorol i fyfyrwyr, gyda thîm ymroddedig sy'n darparu cymorth cyflogadwyedd, cymorth academaidd a chymorth personol.

Mae ein holl raglenni addysg wedi'u dylunio i alluogi myfyrwyr i gael ystod eang o wybodaeth mewn meysydd sy'n ymwneud ag addysg, gan gynnwys astudio cwricwlwm ac addysgeg, arweinyddiaeth a rheoli ym maes addysg, anghenion dysgu ychwanegol, cydraddoldeb ac amrywiaeth a chyfranogiad rhieni mewn addysg, ymysg llawer o bethau eraill. Mae graddedigion wedi symud ymlaen i ystod eang o lwybrau, gan gynnwys rhaglenni hyfforddiant athrawon, astudio ôl-raddedig, a chyflogaeth mewn amrywiaeth o sectorau a meysydd gwaith.