Croeso i Gyfres Cychwyn Arni Prifysgol Abertawe, ystod o sesiynau rhithwir sy'n rhedeg dros bythefnos yn nhymor y Gwanwyn, wedi'u cynllunio i dy baratoi ar gyfer bywyd yn y brifysgol.

Bydd ein weminarau Bywyd Myfyrwyr yn dy gyflwyno i'r timau allweddol yma yn Abertawe, a fydd yn siarad am amrywiaeth o feysydd, o lety i gyfleusterau chwaraeon. 

Bydd pob sesiwn yn cynnwys sesiwn holi-ac-ateb byr ar y diwedd, er mwyn i unrhyw ymholiadau gael eu hateb yn uniongyrchol gan bob tîm. 

Female student in Aerospace lab

Astudio Peirianneg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant neu Flwyddyn Dramor 

Astudio Peirianneg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant neu Flwyddyn Dramor Ymuna â'n panel o fyfyrwyr presennol i archwilio sut beth yw astudio Peirianneg gyda blwyddyn dramor a blwyddyn mewn diwydiant!

Cofrestrwch yma

Gweminar

02/05/2023

17:00 - 18:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Two people at Varsity

Undeb y Myfyrwyr, Chwaraeon a Chymdeithasau yn y Brifysgol

Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyflwyniad i'r Undeb Myfyrwyr, beth mae'n ei wneud a sut y gall eich cefnogi drwy gydol eich amser yn y brifysgol. Byddwn hefyd yn siarad am gyfleoedd i chwarae chwaraeon ac ymuno â chymdeithasau

 

Cofrestrwch yma

Weminar

02/05/2023

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Two students in uni accommodation

Llety ym Mhrifysgol Abertawe

Bydd y cyflwyniad hwn i lety yn Abertawe yn cynnwys golwg ar y gwahanol safleoedd, pethau i'w hystyried, y broses ymgeisio a dyrannu wedi'i hegluro a chyfle i ofyn cwestiynau.

 

Cofrestrwch yma

Weminar

03/05/2023

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Two students in a lab working with a pipette

Diwrnod ym mywyd myfyriwr gwyddorau biofeddygol

Ymunwch â'n hacademyddion a'n myfyrwyr presennol i ddarganfod yn uniongyrchol sut beth yw astudio gradd Biofeddygol Israddedig a pha ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael i'n myfyrwyr.

Weminar

04/05/2023

17:00 - 18:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Two people standing in fulton house reception

Popeth ynghylch Clirio

Ymuna ag arbenigwyr o adrannau Derbyn Myfyrwyr a Recriwtio Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe i ddysgu am broses Glirio UCAS a sut gallai fod o fudd i ti ar ddiwrnod y canlyniadau. Byddi di'n dysgu am ein hawgrymiadau gorau ynghylch: paratoi ar gyfer Clirio a bydd cyfle i ti ofyn cwestiynau am unrhyw beth rwyt ti'n ansicr ohono.

Cofrestrwch yma

Weminar

04/05/2023

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
students sitting in the lighthouse

Gwasanaethau Myfyrwyr: Yn eich Cefnogi Chi

Darllenwch i weld sut mae ein timau gwasanaethau myfyrwyr yn gweithio i gefnogi ein myfyrwyr drwy gydol eu hamser yn y brifysgol. O groesawu myfyrwyr wrth iddynt gyrraedd i gynnig gwasanaethau er mwyn lleihau straen yn ystod cyfnod yr arholiadau a thrwy'r flwyddyn.

Cofrestrwch yma

Weminar Bywyr

09/05/2023

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
graduates throwing their caps in the air

Eich Dyfodol – Cymorth Gyrfaoedd yn y Brifysgol 

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar y cymorth y mae'r Brifysgol yn ei gynnig i'ch helpu i ddod o hyd i'ch gyrfa yn y dyfodol. Byddwn yn trafod interniaethau a lleoliadau gwaith, arweiniad ar yrfaoedd, cwrdd â chyflogwyr a'r cymorth ariannol sydd ar gael i chi.  

 

Cofrestrwch yma

Weminar

10/05/2023

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
Student and lecturer in scrubs practicing on a model

Astudio gradd a ariennir gan y GIG

O gyllid y GIG i leoliadau gwaith, mae'r sesiwn hon yn ymdrin â phopeth y mae angen i fyfyriwr sy'n astudio un o'n cyrsiau clinigol ei wybod. Ymunwch â'n Pennaeth Ysgol a myfyrwyr presennol i gael ateb i'ch holl gwestiynau.

Weminar

11/05/2023

17:00 - 18:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen
students eating welsh cakes

Profiad myfyrwyr Cymraeg yn Abertawe

Ymunwch â'n Swyddogion Cymraeg er mwyn cael rhagor o wybodaeth am brofiad myfyrwyr Cymraeg yn Abertawe! Darganfyddwch fwy am ein hysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg, Undeb y Myfyrwyr a llety preswyl Cymraeg.

Cofrestrwch yma

Weminar

11/05/2023

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen