Aqeel Ali

Aqeel Ali

Gwlad:
Kuwait
Cwrs:
MSc Peirianneg Electronig a Thrydanol gyda Diwydiant

Pam y dewisaist astudio ym Mhrifysgol Abertawe? 

Oherwydd bod Prifysgol Abertawe yn un o'r prifysgolion gorau yn y byd, ac roeddwn i'n eithaf siŵr bod y profiad a'r wybodaeth y gallwn i eu cael ym Mhrifysgol Abertawe yn amhrisiadwy. Roeddwn i'n hollol gywir.

Allet ti ddweud wrthym am dy gwrs a beth wyt ti'n ei fwynhau fwyaf? 

Mewn gwirionedd, roedd e'n gwrs anhygoel. Rydw i wedi dysgu llawer o bethau a fydd yn fy helpu yn fy ngyrfa. Y pethau roeddwn i'n eu mwynhau fwyaf oedd yr amgylchedd heriol. Proffesiynoliaeth yr athro a'i awydd i feithrin sgiliau'r myfyrwyr.

Beth yw eich 3 hoff beth am Abertawe?

  • Rhagoriaeth Ymchwil.
  • Rhagoriaeth Addysgu.
  • Amgylchedd heriol.

A fyddet ti'n argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?

Wrth gwrs, byddaf yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr rhyngwladol eraill heb os.