Ben Bottrill

Ben Bottrill

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
BEng Peirianneg Gemegol

Prif atyniad y rhaglen gyfnewid oedd y cyfle i ddatblygu'n bersonol, nid mewn ffordd academaidd yn unig, ond mewn ffordd gymdeithasol a diwylliannol hefyd.

Mae'r gwahaniaethau diwylliannol rhwng Abertawe a Thecasas yn nodedig, ac un o'r gwahaniaethau mwyaf oedd yr egni sy'n gysylltiedig ag ysbryd 'Aggie' myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr A&M Tecsas.

Mae'r rhaglen gyfnewid wedi fy newid yn bendant: caniataodd i mi fod yn fwy hyderus a dangosodd i mi fod gen i'r gallu i ddatrys problemau'n llwyddiannus. Roedd fy mhrofiad yn Nhecsas yn heriol ond bydd gen i atgofion melys amdano am amser hir.