Astudio Gyda Ni

Bydd astudio yn yr Ysgol Peirianneg a'r Gwyddorau Cymhwysol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa gyffrous a hynod werthfawr mewn ystod eang o ddiwydiannau. Bydd ein graddau yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r syniadau arloesol i chi ddod o hyd i atebion i rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu pobl a'n planed.

Byddwch yn archwilio egwyddorion ac elfennau peirianneg a gwyddonol traddodiadol a modern i ddeall sut mae pethau'n gweithio, i wella arnynt, datrys problemau a datblygu technoleg arloesol.

Ennill profiad ymarferol gyda'n hoffer o'r radd flaenaf, ein cyfleusterau addysgu ac ymchwil i ymgolli yn eich diwydiant dewisol, sefyll allan i gyflogwyr a chynnal ymchwil hanfodol i newid y ffordd rydym yn meddwl ac yn byw.

P'un a ydych am fod yn arweinydd yn eich maes neu gael gyrfa mewn ymchwil effeithiol, ein graddau israddedig ac ôl-raddedig uchel eu safle fydd y cam cyntaf ysbrydoledig yn eich datblygiad proffesiynol.