Charleigh Bryson

Charleigh Bryson

Gwlad:
Cymru
Cwrs:
MSc Ffiseg Ymbelydredd Meddygol

Eich 3 hoff beth am Abertawe:
- Y peth gorau am Abertawe yw'r golygfeydd naturiol. Parciau, traethau, coedwigoedd, clogwyni, mae'r cyfan yn hardd
- Mae'r amrywiaeth o weithgareddau o ran cymdeithasau sydd ar gael ond hefyd yn y ddinas
- Sawl ffordd o dreulio dydd Sadwrn sy'n unigryw, fel ymweld â chyrchfannau fel Penrhyn Gŵyr

Pam dewisoch chi astudio eich gradd yn Abertawe?
Roedd yn gyfuniad perffaith o gael digon yn mynd ymlaen i'w wneud, ond llawer o ran byd natur a chyn lleied o ran prysurdeb bywyd y ddinas.

Beth yw eich hoff beth am eich cwrs?
Rydw i wedi mwynhau cynnwys fy nghwrs yn fawr iawn, mae gen i radd meistr mewn ffiseg a oedd yn ymwneud â bron dim Bioleg, felly mae wedi bod yn bleserus iawn cael y cynnwys ar lefel meistr ond gan ddechrau gyda’r pethau sylfaenol.

Beth rydych chi’n bwriadu/gobeithio ei wneud ar ôl i chi raddio?
Rydw i'n gobeithio dod yn Ffisegydd Meddygol cymwysedig

A fyddech yn argymell Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr eraill?
Byddwn, ac rydw i wedi'i wneud. Mae llawer o frodyr a chwiorydd iau fy ffrindiau bellach yn fyfyrwyr, fel y mae rhai o'm myfyrwyr tiwtora drwy gydol y blynyddoedd hefyd. Gwnaeth fy ffrind gorau o'r chweched dosbarth hyd yn oed orffen gradd yng Nghaerfaddon, yna TAR yn Greenwich cyn cwblhau ei gradd Meistr yn Abertawe. Rwy'n credu mewn gwirionedd mai dyma'r cyfuniad perffaith o fyd natur a bywyd bywiog sy'n teimlo'n rhydd, yn gyffrous ac yn wobrwyol i'w archwilio, yn enwedig ar ôl gadael cartref am y tro cyntaf. Mae mor hawdd darganfod beth rydych chi'n ei hoffi a ddim yn ei hoffi pan fydd ganddi rywfaint o bopeth.

Ydych chi'n aelod o gymdeithas/wedi bod yn aelod o gymdeithas?
Ydw, Cymdeithas Physoc, roeddwn i wrth fy modd gyda'r cymdeithasau a'r amser cyfrifiadurol.