Dyfarniadau a Thablau

Yma yn yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu, rydym yn falch iawn o’r dyfarniadau a’r safleoedd rhagorol mae ein Hysgol wedi’u cyflawni. Gweler isod ychydig yn unig o’n dyfarniadau a'n safleoedd diweddaraf. 

Tablau Yn Yr Ysgol Diwylliant A Chyfathrebu

Times Higher Education World Rankings 2024 - Arts and Humanities
Y Clasuron a Hanes yr Henfyd – Ymysg yr 90 o gyrsiau gorau yn y byd (Tablau QS)
Cymraeg 4ydd yn y DU yn gyffredinol
Astudiaethau Americanaidd
3ydd yn y DU am Foddhad Myfyrwyr yn y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg
Iaith Saesneg – 1af yn y DU yn gyffredinol
7fed yn y DU o ran Boddhad â’r Cwrs
1af yn y DU o ran Boddhad â’r Cwrs
Un o’r 20 prifysgol orau yn y DU am Ieithoedd Modern