Bydd Prifysgol Abertawe yn dathlu ei chanmlwyddiant ar 19 Gorffennaf 2020. Dyma ddigwyddiad unigryw yn oes y Brifysgol, ac nid yn unig mae’n cynnig cyfle gwych i ddathlu’r hyn a gyflawnwyd gan y Brifysgol a’i thaith dros y ganrif ddiwethaf, ond mae hefyd yn gyfle i ganolbwyntio ar y dyfodol disglair o’n blaenau.

 Drwy gydol blwyddyn ein  canmlwyddiant, byddwn yn dathlu llwyddiant academaidd a chyflawniadau balch rhai o staff presennol a gorffennol Prifysgol Abertawe, yn ogystal â’n myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr.

 I fod yn rhan o daith ein canmlwyddiant...

Aduniad i ddathlu'r Canmlwyddiant

Homecoming of students to Swansea Bay