Cyrsiau Ymchwil Ôl-raddedig Ysgol Y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Ymchwil Ôl-raddedig yn y Gyfraith

PhD/MPhil yn y Gyfraith

Gallwch arbenigo yn y canlynol: 

  • Cyfraith Gyffredin, Contract a Masnachol 
  • Cyfraith Forwrol 
  • Cyfraith Olew a Nwy 
  • Cyfraith Gyhoeddus ar lefelau domestig, rhanbarthol a rhyngwladol gan gynnwys:
    Cyfraith Weinyddol, Cyfraith Feddygol; Hawliau Plant; Cyfraith Gyfansoddiadol; Datganoli; Cyfraith Economaidd; Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd; Rhywedd a’r Gyfraith; Cyfraith Hawliau Dynol; Cyfraith Buddsoddi; Hawliau Ieithoedd Lleiafrifol; Llywodraethu Aml-lefel, Cyfraith Economaidd-gymdeithasol a Chyfraith Caffael Cyhoeddus.
  • Cyfraith Trosedd a’r Gyfraith sy’n ymwneud â Therfysgaeth, Seiberderfysgaeth a Gwrthderfysgaeth.