Prifysgol Ryngwladol

Mae gan y Brifysgol gyrhaeddiad ac enw da yn fyd-eang ac mae'n gweithio gyda phartneriaid ar draws y byd i ddarparu ymchwil o safon fyd-eang, cyfleoedd dysgu ac addysgu uwch ynghyd â chyfleoedd i fyfyrwyr sy'n gallu newid bywydau.

Mae gan y Brifysgol tair Partneriaeth Strategol Ryngwladol yn Ffrainc, yr UDA ac yn Tsieina. Mae'r partneriaethau hyn yn nodweddiadol oherwydd lled a dyfnder y cydweithredu sy'n cwmpasu ymchwil, dysgu a symudedd ar draws ystod eang o feysydd pynciol. Darllenwch ragor isod.