A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching out to the horizon.
Professor Alan Collins

Yr Athro Alan Collins

Athro, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513103

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
005
Llawr Gwaelod
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Alan Collins yn Athro Cysylltiadau Rhyngwladol gydag arbenigedd mewn damcaniaethau diogelwch rhyngwladol, megis dilemâu diogelwch, cymunedau diogelwch, theori diogelu a diogelwch dynol, a diddordeb rhanbarthol yn ne-ddwyrain Asia ac ASEAN.  Mae gwaith Alan Collins yn bennaf ymwneud â herio normau, y mae wedi'i gymhwyso ar gyfer prosiect adeiladu cymuned ddiogelwch ASEAN ac yn benodol i hawliau dynol yn ne-ddwyrain Asia.  Mae Alan Collins yn awdur pedwar llyfr awdur sengl, gan gynnwys Building a People-Oriented Security Community the ASEAN Way a The Security Dilemma and the end of the Cold War. Mae ei erthyglau wedi ymddangos yn Review of International Studies, International Relations, Asian Survey, a The Pacific Review. Mae Alan Collins hefyd yn olygydd llyfr testun Oxford University Press, Contemporary Security Studies.

Meysydd Arbenigedd

  • Dilemâu Diogelwch
  • Cymuned ddiogelwch
  • Diogelwch Dynol
  • ASEAN
  • Herio'r norm
  • Lluniadaeth beirniadol