An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Anne Lauppe-Dunbar

Uwch-ddarlithydd, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604300
240
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ganed Anne Lauppe-Dunbar yn Ne Affrica i rieni Almaenaidd. Gadawodd y teulu Affrica yn ystod apartheid a theithio i'r Almaen ar gwch, cyn ymgartrefu yn y DU. Mae Anne Lauppe-Dunbar yn byw yng Nghymru bellach; mae'n uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe, lle astudiodd ar gyfer ei doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol hefyd. Mae Lauppe-Dunbar hefyd yn gyd-olygydd Swansea Review. Mae hi wedi ysgrifennu'n eang, gan gynnwys straeon byrion, nofelau, barddoniaeth ac amrywiaeth o weithiau ysgolheigaidd.

Cyrhaeddodd ei nofel Dark Mermaids yn 2015 y rhestr fer ar gyfer yr Impress Prize yn 2011,The Cinnamon First Novel Prize, a gwobr awdur newydd y flwyddyn y Cross Sports Book Awards.

Ar hyn o bryd mae Anne wrthi'n ysgrifennu ei hail nofel sy'n seiliedig ar derfysgwyr plant yr Ail Ryfel Byd – Werwölfe Hitler. Bydd y nofel yn cael ei chyhoeddi yn 2022.

Meysydd Arbenigedd

  • Ffuglen hanesyddol
  • Cyffuriau yn y byd chwaraeon
  • Byddin plant Werwölfe Hitler
  • Ffuglen ias a chyffro
  • Barddoniaeth
  • Stori fer
  • Ysgrifennu ar gyfer theatr
  • Golygu a golygyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ysgrifennu o safbwynt cymeriadau

Safbwynt - persbectif

Ias a chyffro

Realaeth

Ffantasi a realaeth hud

Golygu

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau