Mr Nicholas Ridd

Darlithydd yn y Cyfryngau, Media

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
35
Llawr Gwaelod
Adeilad Talbot
Campws Singleton

Trosolwg

Darlithydd yn Adran y Cyfryngau a Chyfathrebu yw Nick ac mae'n Gydlynydd ar y cyd ar gyfer y rhaglen MA mewn Cyfathrebu, y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus.

Ymunodd Nick â'r adran ar ôl cwblhau'r MA mewn Cyfathrebu, y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, lle mae bellach yn darlithio ar draws amrywiaeth o raglenni a charfannau.

Dros y blynyddoedd, mae Nick wedi gweithio mewn canghennau amrywiol o'r sector creadigol, gynt fel newyddiadurwr cerddoriaeth ac yn fwy diweddar, fel crëwr cynnwys gweledol, gan arbenigo mewn cynhyrchu lluniau a fideos. Mae'n dal i fod yn weithgar yn y diwydiant yn ogystal â darlithio yn y Brifysgol, lle mae'n berchen ar gwmni cynhyrchu lluniau a fideos ac yn ei reoli, gan greu cynnwys gweledol digidol, yn bennaf drwy fideos a lluniau.

Meysydd Arbenigedd

  • Astudiaethau Gweledol a Hanfodion Dylunio
  • Arferion y cyfryngau creadigol
  • Brandio Gweledol a Marchnata
  • Cynhyrchu Fideos
  • Paratoi myfyrwyr ar gyfer y diwydiant
  • Trin delweddau digidol a lluniau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Creu a chynhyrchu fideos

Creu dyluniadau sain ar gyfer y cyfryngau gweledol

Defnyddio deallusrwydd artiffisial i greu cyfryngau gweledol creadigol