Singleton Campus
Photograph of Sui He

Dr Sui He

Darlithydd mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd Tsienieeg-Saesneg, Modern Languages

Cyfeiriad ebost

119
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Sui He yn ddarlithydd mewn cyfieithu a chyfieithu ar y pryd Tsieinëeg-Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe. Ei phrif faes ymchwil yw cyfieithu trosiadau yn y disgwrs gwyddonol poblogaidd. Mae ganddi ddiddordeb mawr hefyd yn yr agwedd ymddygiadol ar ymarfer cyfieithu a materion methodoleg astudiaethau cyfieithu disgrifiadol. Ochr yn ochr â’i hymchwil, mae hi’n gweithio fel ymchwilydd i brosiect Cyfieithu’r Clasuron Tsieinëeg yn y Royal Shakespeare Company, ac fel cyfieithydd/cyfieithydd ar y pryd ar ei liwt ei hun rhwng Saesneg, Mandarin a Chantoneg ar gyfer cwmnïau theatr, amgueddfeydd a fforymau technoleg yn y DU.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfieithu Trosiadau
  • Trosiadau mewn cyfieithu ar y pryd ym maes iechyd meddwl
  • Astudiaethau cyfieithu gwybyddol
  • Cyfieithu hanes cysyniadau (begriffsgeschichte)
  • Dulliau ymchwil mewn astudiaethau cyfieithu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Sui yn addysgu amrywiaeth eang o fodiwlau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig yn yr Adran Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd.

Cydweithrediadau