A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea
Dr Fritz-gregor Herrmann

Dr Fritz-gregor Herrmann

Darllenydd, Classics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295661

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 209
Ail lawr
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Maes ymchwil Fritz-Gregor Herrmann yw Athroniaeth a Llenyddiaeth yr Henfyd, gyda ffocws ar Platon, Trasiedïau Groegaidd a Syniadaeth yr Henfyd. Ei ddiddordeb arbennig yw'r berthynas rhwng geiriau a syniadau, a'r ffyrdd y mae iaith yn dylanwadu ar y ffyrdd y mae syniadau'n datblygu - a vice versa. Mae ei fonograff Words and Ideas: The roots of Plato's philosophy (Abertawe 2007) a chyhoeddiadau cynnar eraill yn archwilio hyn ar lefel terminoleg athronyddol ac ontoleg Platon a'r Meddylwyr cyn Socrates. Mae ei waith mwy diweddar yn canolbwyntio ar drosiadau, alegori, myth ac ideoleg, a sut y defnyddir y nodweddion hynny o iaith a meddwl wrth strwythuro straeon. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar Republic Platon fel testun llenyddol sy'n ymateb i ddigwyddiadau hanesyddol a gwleidyddol llawn cymaint ag i farddoniaeth, gwyddoniaeth ac athroniaeth gynharach. Mae ei waith ar ddrama Groegaidd yn edrych ar y cwestiwn o benderfyniadau, gweithredu a chyfrifoldebau yn ogystal â goblygiadau cymdeithasol, gwleidyddol ac ideolegol trasiedi a chomedi. Mae hefyd yn rhan o dîm o olygyddion yr Oxford Classical Text (OCT) newydd am Platon, cyf.2, i'w gyhoeddi maes o law. Mae ei addysgu yn cwmpasu Athroniaeth a Llenyddiaeth yn ogystal ag Iaith Groeg a Lladin. Mae meysydd ymchwil PhD blaenorol a phresennol y mae wedi'u goruchwylio yn cynnwys: Athroniaeth Platon; Trasiedïau Groegaidd; Syniadau Groegaidd yn yr Ymerodraeth Rufeinig.

Meysydd Arbenigedd

  • Athroniaeth Hynafol
  • Platon
  • Y Meddylwyr cyn Socrates
  • Llenyddiaeth Groeg
  • Trasiedi
  • Iaith Roegaidd a Lladin
  • Ffiloleg Gymharol
  • Hanes yr Henfyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Athroniaeth yr Henfyd

Llenyddiaeth Groeg

Llenyddiaeth Ladin

Hanes Groeg

Iaith Groeg

Iaith Ladin

Ffiloleg Gymarol Indo-Ewropeaidd

Cydweithrediadau