A view of singleton campus including singleton park and the beach, with the sea stretching into the horizon.

Dr Giovanna Donzelli

Darlithydd mewn Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd - Addysgu Uwch, Modern Languages

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513110

Cyfeiriad ebost

412
Pedwerydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Giovanna Donzelli ag adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Prifysgol Abertawe ym 1998. Graddiodd summa cum laude mewn ieithoedd a llenyddiaeth Saesneg, Almaeneg ac Eidaleg o Brifysgol Urbino, Yr Eidal (1993) a

derbyniodd ei PhD mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol o Brifysgol Abertawe (2010).

Cyn ei gyrfa academaidd, bu’n gweithio ym maes cyhoeddi ac fel cyfieithydd a chyfieithydd ar y pryd yn y sectorau busnes ac addysg. Dysgodd Eidaleg fel ail iaith i gantorion opera, a chydweithiodd ar nifer o brosiectau dysgu cymunedol ac ieithyddol. Mae ganddi gymhwyster CELTA (Dysgu Saesneg i Oedolion) a CELTYL (Dysgu Saesneg i Ddysgwyr Ifanc) ac ar hyn o bryd mae’n goruchwylio amrywiaeth o leoliadau ysgol ar gyfer myfyrwyr yr adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd yn Abertawe.

Mae Dr Donzelli yn cynnull ac yn dysgu amrywiaeth o fodiwlau yn yr iaith Eidalaidd o ab-initio i lefelau uwch, cyfieithu a chyfieithu ar y pryd, a chaffael ail iaith i ddysgwyr ifanc. Mae ganddi ddiddordeb mewn caffael geirfa, dadansoddi gwallau ac adborth myfyrwyr. Mae hi wedi cyhoeddi ym maes caffael geirfa mewn lleoliadau cyfarwyddiadol.  

Meysydd Arbenigedd

  • Caffael geirfa mewn lleoliadau cyfarwyddiadol
  • Addysgu ieithoedd i ddysgwyr ifanc
  • Iaith a diwylliant yr Eidal
  • Dylunio a gwerthuso deunyddiau addysgu iaith
  • Pontio a chyfieithu ar y pryd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Eidaleg i Ddechreuwyr ar gyfer myfyrwyr israddedig a/neu ôl-raddedig

Addysgu Ieithoedd Tramor Modern i Ddysgwyr Ifanc

Ymarfer cyfieithu ar gyfer Myfyrwyr Uwch Eidaleg