Guo Liu

Dr Kob Liu

Darlithydd, Mathematics

Cyfeiriad ebost

306
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Rwy'n actiwari â diddordebau ymchwil mewn rheolaethau stocastig optimaidd, cynllunio cylch bywyd, polisïau buddrannau optimaidd, prosesau pwynt, a marchnadoedd ariannol heintus.

Rwy'n bwriadu cysylltu fy mhynciau ymchwil presennol â dysgu dwfn a dysgu peirianyddol.

Rwyf hefyd yn aelod o Sefydliad yr Actiwarïaid a Sefydliad CFA.

Meysydd Arbenigedd

  • Rheolaethau stocastig optimaidd
  • Cynllunio cylchoedd bywyd
  • Polisïau buddrannau optimaidd
  • Prosesau pwynt
  • Marchnadoedd ariannol heintus