Professor Hamed Haddad Khodaparast

Yr Athro Hamed Haddad Khodaparast

Athro, Aerospace Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606315
332
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Diddordebau ymchwil:

Dynameg Strwythurol
Dulliau modelu, lluosogi ac adnabod ansicrwydd, dullliau tebygolrwydd a rhai nad ydynt yn rhai tebygolrwydd
Awyrelatigrwydd: Dychlamu, ymateb hwrdd
Awyrennau trawsffurfiol
Rheoli Dirgryniad Gweithredol a Goddefol
Dylunio cadarn
Modelu Trefn Lai
Strwythurau cyfansawdd

Yr Athro Hamed Haddad Khodaparast: Darlith Agoriadol, 2022