Dr Hoang Nguyen

Dr Hoang Nguyen

Athro Cysylltiol mewn Seiberddiogelwch, Computer Science

Cyfeiriad ebost

411
Pedwerydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Hoang Nga Nguyen yn Athro Cysylltiol Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei agenda ymchwil bresennol yn cynnwys seiberddiogelwch mewn systemau modurol ac awtonomaidd. Mae ei waith diweddar yn canolbwyntio ar ddatblygu technegau sy'n seiliedig ar fodelau ac ar efelychu er mwyn hwyluso gwirio a dilysu, yn y drefn honno, ofynion diogelwch a sicrhad. Mae ei bortffolio prosiect ymchwil yn cynnwys VRBMAS, ACID, Ditto, QRNG ar gyfer CAV, Secure CAV, ac AutoCHERI. Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol, Bwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd (RSSB), InnovateUK a Digital Catapult.

Mae'n aelod cysylltiol o'r rhwydwaith Gwirio a Dilysu Systemau Awtomataidd ac yn aelod o Weithgor Technegol Ewrop ar Ddulliau Ffurfiol mewn Rheoli Rheilffyrdd. Ar hyn o bryd, mae'n cymryd rhan yn y rhaglen DBbD TAPTAP DBbD.