A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea

Dr Ian Goh

Uwch-ddarlithydd, Classics

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 215
Ail lawr
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ian yn arbenigwr llenyddiaeth Ladin sydd â diddordeb cryf mewn hanes diwylliannol Rhufeinig. Roedd ei PhD yng Nghaergrawnt, Lucilius and the Archaeology of Roman Satire, dan oruchwyliaeth Emily Gowers, yn trafod y dyfeisiwr barddoniaeth ddychanol Rufeinig, Gaius Lucilius (tua'r flwyddyn 180-103/2 BCE).Mae'r ymchwil hon wedi'i chyhoeddi mewn nifer o erthyglau cyfnodolion a phenodau llyfrau. Yn 2021 derbyniodd Ian Wobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu gan Brifysgol Abertawe. Mae'n Arholwr Allanol Lladin ym Mhrifysgol Sheffield, yn Ymddiriedolwr y Gymdeithas Rufeinig rhwng 2019 a 2022 ac yn Aelod o Gyngor y Gymdeithas Glasurol.

Mae prosiect mawr presennol Ian yn fonograff o dan gontract ar gyfer Bloomsbury, Scipionic Family History in the Roman Republic and Beyond. Dyma'r dadansoddiad cyntaf erioed yn Saesneg o'r etifeddiaeth lenyddol, wedi'i nodweddu gan ddryswch, o'r gens Cornelia. Diddordeb arbennig yw pa mor wydn oedd y teulu yn wyneb methiant milwrol a gwleidyddol. Mae Ian hefyd yn gweithio ar bynciau amrywiol mewn barddoniaeth Ladin, gan gynnwys golygu casgliad ar y Tibullus elegist, a darnau ar Eclogues gan Virgil, Hedyphagetica gan Ennius, y ffug-Virgil Moretum, a rhethreg mewn dychan Rhufeinig. Ei brosiect mawr nesaf fydd sylwebaeth ar Lyfr 12 De Agri Cultura gan Columella, a bydd monograff arall yn y dyfodol yn canolbwyntio ar chwydu yn y dychymyg a'r profiad hynafol.

Ganwyd Ian ym Melbourne, Awstralia ac roedd yn byw yn Sydney tan yn 18 oed, lle bu'n mynychu Ysgol Ramadeg Sydney. Gwnaeth ei radd israddedig yn Harvard, ac yna MPhil a PhD yng Ngholeg y Drindod, ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae wedi dysgu yng Nghaergrawnt, Coleg y Brenin Llundain, Prifysgol Manceinion, Birkbeck, Prifysgol Llundain, a Phrifysgol Caerwysg. Yn y gorffennol bu'n canu'r ffidil yn lled-broffesiynol, ac mae'n frwd iawn am fwyd, fel y dylai ei gyfres barhaus ar gyfer sianel YouTube yr Adran, 'The Food of Roman Verse', sydd ar gael yma, ei gwneud yn amlwg.

Meysydd Arbenigedd

  • dychan Rhufeinig a'r traddodiad difrïaeth rethregol
  • testunau tameidiog Lladin
  • llenyddiaeth Weriniaethol ac Awgwstaidd gynnar (yn enwedig Horace, Fyrsil, marwnad )
  • hanes gwleidyddol a deallusol Rhufeinig
  • Derbyniad y cynfyd yn operâu’r 17eg a'r 18fed

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Yn Abertawe mae Ian wedi addysgu'r modiwl blwyddyn gyntaf ar Metamorphoses Ofydd, modiwlau anrhydedd ar farddoniaeth serch a phenillion dychan Rhufeinig, modiwl MA ar farddoniaeth hanesyddol, a nifer o fodiwlau iaith seiiedig ar destun yn darllen gweithiau o Georgics Fyrsil i Histories Tegid. Mae wedi goruchwylio traethawdau hir Israddedig ac Ôl-raddedig ar amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys drysau mewn barddoniaeth Rufeinig, myth yr Arwr Ifanc yn niwylliant 'griot' Homer a Gorllewin Affrica, prosopograffeg yn Silvae Statius, a dylanwadau clasurol ar hip-hop.

Ymchwil Prif Wobrau