A photo of Singleton Campus including Singleton park and a view of the sea
Dr Ian Repath

Dr Ian Repath

Uwch-ddarlithydd, Classics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602404

Cyfeiriad ebost

211
Ail lawr
James Callaghan
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Glasurydd gyda diddordeb arbennig mewn ffuglen Roegaidd a Lladin, yn enwedig y nofelau hynafol. Mae fy addysgu'n amrywio'n fawr mewn llenyddiaeth ac iaith Groeg a Lladin, ac mae'n fraint arbennig i mi gael y cyfle i addysgu'r testunau rwy'n gweithio arnynt i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar amrywiaeth o agweddau ar sut aeth awduron yr henfyd ati i greu straeon ffuglen, gan lunio bydoedd dychmygus a llenyddol i ddiddanu, ysgogi a herio eu darllenwyr. Rwy'n gweithio ar nifer o brosiectau ar hyn o bryd, a'u craidd  yw ymchwiliad i'r ffordd y mae nofelwyr Groegaidd yr henfyd yn manteisio ar wybodaeth eu darllenwyr am destunau eraill, a sut maent yn myfyrio ar natur eu creadigaethau eu hunain.

 

Gwnes fy ngradd gyntaf, yn y Clasuron, ym Mhrifysgol Rhydychen ac yna fy noethuriaeth ym Mhrifysgol Warwick. Wedi hynny, bûm yn gweithio yn Warwick, Prifysgol Nottingham, a Phrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, cyn dod i Abertawe oherwydd bod y ffocws yma ar lenyddiaeth naratif hynafol. Ers 2015, rwyf wedi bod yn arweinydd KYKNOS, y Ganolfan Ymchwil ar Lenyddiaeth Naratif yr Henfyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Ffuglen ryddiaith Groegaidd a Lladin yr henfyd
  • Nofelau Groegaidd a Lladin
  • Achilles Tegid
  • Heliodorus
  • Longus
  • Rhyngdestunoldeb, yn enwedig gyda Platon a Homer
  • Agweddau metalenyddol ar destunau hynafol