Dr Irina Rodionova

Dr Irina Rodionova

Uwch-ddarlithydd, Mathematics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606731

Cyfeiriad ebost

302
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n fathemategydd sy'n gweithio ym meysydd dadansoddi dimensiynol-anfeidraidd a thebygolrwydd anghymudol.

Fi yw Tiwtor Derbyn Israddedig yr Adran Fathemateg.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi dimensiynol-anfeidraidd
  • Tebygolrwydd anghymudol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch